יום שלישי

ספר דברים פרק יג- סיכום

דברים פרק י"ג

א. דין נביא המסית לעבודה זרה – פסוקים 2-6: החוק ביחידה זו הוא חוק קאזואיסטי , כלומר חוק שבו מופיע תאור מקרה מסוים וכיצד יש לנהוג במקרה זה, בניגוד לחוק אפודיקטי – שהוא חוק מוחלט, לא מתאר מקרה, אלא מורה בצורה החלטית כיצד יש לנהוג וכיצד אין לנהוג.
• החוק בפסוקים 2-6 מתאר מקרה שבו אדם טוען שהוא נביא, או שה´ התגלה אליו בחלום, וכדי לגרום לעם להאמין לו הוא אפילו נותן להם אות (=מופת), והאות אכן מתרחש (למשל אותו אדם אומר: היום בשעה 10 בלילה השמש תזרח וכך אכן קורה), ואז אותו אדם אומר לך: "נלכה אחרי אלוהים אחרים (אשר לא ידעתם) ונעבדם" (פסוקים 2-3), עד כאן תאור המקרה, במקרה כזה יש לנהוג כך: "לא תשמע אל דברי הנביא ההוא…." והסיבה היא: "כי מנסה ה´ אלוהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה´ …" (4).
מה הקושי התיאולוגי הקיים בדברים י"ג 4?

• בפסוק 6 יש הוראות נוספות (כיצד לנהוג במקרה הנ"ל) –"הנביא או חולם החלום ההוא – יומת" (דרך ההמתה לא מפורטת כאן), בהמשך מובאים 2 נימוקים להמתת אדם זה: 1. "כי דבר סרה על ה´ אלוהיכם"= דיבר דברי מרידה בה´, רצה לגרום לכם לסור מאמונה בה´. 2. "להדחיך מן הדרך אשר ציוה ה´ אלוהיך" – רצה להרחיק אותך מן הדרך שציווה ה´.
• "ובערת הרע מקרבך" = ביטוי אופייני לספר דברים.
• קיים קושי תיאולוגי – מוסרי ביחס לחוק נביא מסית, מפני שמשתמע מהקטע, שה´ בחר אדם זה כדי לנסות את עם ישראל, אם כך מדוע יש להמית אדם זה?
• בפסוקים 7-12 מתואר מקרה אחר – מקרה שבו אדם קרוב ("אחיך בן אמך, או בנך, או בתך, או אשת חיקך, או רעך אשר כנפשך") מסית אדם אחר לעבוד אלוהים אחרים, במקרה כזה עליך לנהוג כך: "לא תאבה לו (לא תסכים) ולא תשמע אליו, ולא תחוס עניך עליו ולא תחמול ולא תכסה עליו" (9), כלומר: אל תסכים לדברי המסית, אל תשמע את דבריו, אל תציל את חיי המסית, בכך שלא תדווח על התנהגותו לבית הדין, ואל תרחם ("ולא תחמול") עליו, אלא: "הרוג תהרגנו , ידך תהיה בו בראשונה להמיתו, ויד כל העם באחרונה" (10), עונשו של המסית מובא בפסוק 11: "וסקלתו באבנים ומת" = מוות בסקילה, את העונש יתחיל לבצע המוסת עצמו (10), כנראה במטרה לבדוק את אמינות עדותו, לבדוק´ אם הוא מסוגל להרוג במו ידיו את המסית. המטרה לענישה בפרהסיה (בציבור) היא: "וכל ישראל ישמעון ויראון" = יראו ויראו, כלומר הרתעה (12).
לסכום – הרעיון המרכזי בשני החוקים הוא – מאבק נגד ע"ז, נגד עבודת האלילים ולכן יש להמית אדם שמעיד על עצמו שהוא נביא ומסית אחרים לע"ז וכמובן גם קרוב משפחה שעושה זאת.

שאלות:
1. מיהם קרובי המשפחה , שלא הוזכרו כמסיתים בפסוק 7? נסו לשער מדוע?


 בדברים י"ג 13-19 בפסוקים מובא חוק עיר נידחת לעבודה זרה , במקרה של עיר שהודחה לעבוד עבודה זרה, ע"י כמה מתושביה, המכונים "בני בליעל" (אנשים רעים), במקרה כזה נאמר: "ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה אמת נכון הדבר…" כלומר, רק לאחר שתבדוק , תוודא ותגלה , שבאמת מדובר באנשים שהדיחו את תושבי העיר לעבודה זרה רק אז:
"הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב, החרם אותה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב", כלומר: חובה להרוג בחרב את תושבי העיר ששמעו לדברי המסיתים, כמו כן יש להשמיד את כל מה שיש באותה עיר כולל הבהמות, נוסף על כך יש לאסוף ("תקבוץ") את כל שלל העיר הזו ולשרוף את כל שללה כליל = השמדה טוטלית, והעיר לא תבנה עוד: "והיתה תל עולם, לא תבנה עוד" (17).
*** בפסוק 13 נאמר, כי אין לקחת כלום מהחרם (מרכוש העיר המיועד להשמדה),
כדי שה´ יפסיק לכעוס על עם ישראל וירחם עליהם.
*** בדברים ז´ 1-5 כ´ 15-18 מופיע חוק השמדת 7 עממי כנען, בנימוק שהאמונה באלילית שלהם עלולה להשפיע על עם ישראל, ייתכן שזו גם הסיבה לחוק החרם של עיר נידחת בדברים י"ג.
** חוק עיר נידחת הוא חוק אכזרי ביותר , רבים סבורים שמטרתו היתה הרתעה, ובמציאות לא יישמו חוק זה, כדברי חז"ל: "עיר נדחת לא היתה ולא עתידה להיות" (מסכת סנהדרין)

*** רמב"ן בפירושו לפסוק 15: "ודרשת וחקרת ושאלת היטב" – הדרישה והחקירה מפורשים בדברי רבותינו. והזכיר בכתוב זה בעיר הנידחת ובעובד עבודה זרה. ולא הזכיר בנביא השקר ובמסית , כי הנביא מפרסם עצמו באותותיו ובמופתיו, והמסית – הכתוב ידבר עם המוסת".
ענה: מדוע לדעת הרמב"ן לא נאמר ודרשת וחקרת ושאלת היטב בשני החוקים הקודמים בפרק י"ג ביחס למסיתים לעבודה זרה?סיכום נוסף:
הקדמה
ספר דברים מתייחס לעבודה זרה כאל עבירה חמורה ביותר השקולה לרצח.
גם הסתה לעבודה זרה מתקבלת בחומרה רבה, והעונש עליה יהיה מוות.
אפשר להסביר גישה קיצונית זאת ברצון לשמור על הזהות הלאומית בתקופה של השפעות זרות והתבוללות.

נביא המסית לעבודה זרה (פס´ 2-6)
החוק דורש להסגיר אדם שרואה את עצמו שליח אלוהים המסית לפולחן זר.
אין לקבל את דבריו גם אם הוא מצהיר שאלוהים שלח אותו, והוא אף מוכיח את דבריו באמצעות אות או מופת. האות יתגשם רק בכדי לנסות את האנשים אם הם חזקים באמונם לה´.
עונשו של הנביא יהיה |מוות|.


בן משפחה מסית(פס´ 7-12)
החוק מחייב כל אדם שבן משפחתו או הקרוב או חברו יסית אותו לעבודה זרה, להסית את המסית לזרועות החוק (לבית משפט).
עבירה זו חמורה במיוחד, גם אם אין שני עדים, כמקובל, המסוגלים להוכיח שאכן נעשה פשע.
המוסת מתבקש גם להשתתף בהוצאה לפועל של גזר הדין (הוא צריך לסקול את המסית). מטרת החוק היא להרתיע.

"עיר הנידחת" (פס´ 13-19)
אם עיר שלמה נגררת לעבודה זרה, מחייב החוק להחרים אותה לה´. חרם משמעותו השמדת העיר על כל תכולתה. חז"ל אמרו שעיר נידחת כזו לא הייתה מעולם. חוק זה נועד להרתיע מפני השפעות זרות.
כל הזכויות שמורות לעובד לב-ארי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
במטרה שהאתר ישמש אתכם בחינם ואף ירחיב את שירותיו,נשמח לקבל תרומה קטנה .בכוונתנו לערוך שיעורים אונליין בחינם וכן להגדיל את מספר הפותרים באתר.אנו מאמינים בנתינה וקבלה .
התרומה נעשית דרך פייפל paypal בצורה מאובטחת וסודית כפי שחברת פייפל העולמית מבצעת
תודה רבה מראש